Valg af næstformænd

Landsrådet skal hvert år vælge partiets to næstformænd. Hovedbestyrelsen genindstiller i år Michael Ziegler og Henrik Weiglin.

Michael Ziegler

Borgmester, Høje-Taastrup Kommune

2006-Borgmester i Høje-Taastrup Kommune
2010-Næstformand for Det Konservative Folkeparti
2009-Formand for KL’s løn- og personaleudvalg
2009-KL’s bestyrelse
1994-1995Næstformand for Konservativ Ungdom
1992-2005Udviklingsingeniør i Thrane & Thrane, Danica Biomedical og Nokia Mobile phone
1992Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole (nu DTU)
1990-Medlem af byrådet i Høje-Taastrup Kommune
1986Student fra Høje-Taastrup Amtsgymnasium

Henrik Weiglin

Konsulent

2019-Adm. direktør / CEO, Cultimo
2016-2018Adm. direktør / CEO, Design denmark
2016Vicedirektør/COO, Design denmark
2015-Næstformand for Det Konservative Folkeparti
2015-Storkredsformand, Københavns Omegns Storkreds
2015-Medlemschef, Design denmark
2013-2015Sekretariatsleder, IT-Branchen
2009-2013Afdelingschef, Det Konservative Folkeparti
2007-2009Chefkonsulent, Det Konservative Folkeparti
2002-2007Organisationskonsulent, Det Konservative Folkeparti
2000-2002Konsulent, Det Konservative Folkeparti
1998Sekretær, Konservativ Ungdoms Landsorganisation
1997Formand Odense KU
1995Student fra Sct. Knuds Gymnasium