Vedtægter

§ 7

Hovedbestyrelsen består af:

 1. Forretningsudvalget
 2. Folketingsgruppens politiske ordfører
 3. Storkredsformændene
 4. En repræsentant for hver storkreds der er valgt på storkredsenes generalforsamlinger – bortset fra Bornholm
 5. Formændene for de fem største vælgerforeninger
 6. To Èt medlemmer valgt af og blandt partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og ét medlem valgt af og blandt partiets medlemmer af regionsråd
 7. Formanden for den danske konservative gruppe i Europa-Parlamentet
 8. Formanden for Folkeligt Oplysnings Forbund
 9. Landsformændene for ungdomsorganisationerne

§ 15

Kommunalorganisationen repræsenterer partiets valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. Kommunalorganisationen ledes af det kommunale forretningsudvalg. Den på landsrådet valgte kommunalpolitiske næstformand er født formand for det kommunale forretningsudvalg.

Stk. 2.

Det kommunale forretningsudvalg består af:

 1. Den på landsrådet valgte kommunalpolitiske næstformand
 2. Kommunalorganisationens medlem af Forretningsudvalget jf. § 10
 3. Kommunalorganisationens medlemmer af Hovedbestyrelsen jf. § 7
 4. Partiets medlemmer af bestyrelsen for KL
 5. Partiets medlemmer af bestyrelsen for Danske Regioner
 6. Tre medlemmer valgt blandt partiets valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regioner
 7. Folketingsgruppens kommunalpolitiske ordfører

Generalsekretæren er tilforordnet forretningsudvalget.

De af partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd, der er udpeget som medlemmer af udvalg i KL eller Danske Regioner, deltager som tilforordnede på møderne i det kommunale forretningsudvalg uden stemmeret.

Stk. 3.

Det Kommunale Forretningsudvalg indstiller partiets kommunale næstformand til Forretningsudvalget.

Stk. 4.

Partiets kommunalbestyrelsesmedlemmer vælger i forbindelse med det første KL-topmøde i hver valgperiode kommunalorganisationens repræsentant i partiets forretningsudvalg, ét medlem af partiets hovedbestyrelse og tre medlemmer af det kommunale forretningsudvalg.

Partiets regionsrådsmedlemmer vælger i forbindelse med den første generalforsamling i Danske Regioner i hver valgperiode én repræsentant til partiets hovedbestyrelse.

Partiets valgte kommunal- og regionspolitikere mødes en gang årligt med repræsentanter for folketingsgruppen til en fælles konference.

I henhold til pkt. b ovenfor vælges hvert år på kommunalkonferencen et medlem af partiets forretningsudvalg, jf. § 10, stk. 1.

I henhold til pkt. c ovenfor vælges hvert år på kommunalkonferencen to medlemmer af partiets Hovedbestyrelse, jf. § 7, stk. 1

Alle partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd har møde-, tale- og stemmeret på kommunalkonferencen.

De tre medlemmer jf. pkt. f vælges hvert andet år (lige år) på kommunalkonferencen.

Stk. 5.

Partiets medlemmer af Kommunekontaktrådene vælges på regionale møder af og blandt partiets kommunalpolitikere.