Vedtægter

Indstilling fra Hovedbestyrelsen om vedtægtsjustering til vedtagelse på partiets Landsråd den 18-19. september 2021 i København.

Indledning 
For at optimere arbejdet med opstilling af kandidater foreslås der er en vedtægtsændring, som betyder at den enkelte kandidat maksimalt kan opstille i én opstillingskreds. 

Denne indstilling beskriver justeringen og rammer for ikrafttræden. 

§21

Stk. 3, pkt a.
Storkredsbestyrelsen har ansvaret for opstilling af partiets folketingskandidater i storkredsen. Der skal opstilles et antal kandidater mindst svarende til antallet af opstillingskredse.

Stk. 4, pkt a.
Den enkelte vælgerforening opstiller selv partiets folketingskandidat(er). Der skal opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, der er i kommunen. Kandidaterne kan opstille i flere opstillingskredse i samme storkreds. Storkredsbestyrelsen fastsætter i hver storkreds de nærmere regler herfor. Kandidaterne kan kun opstille i én opstillingskreds pr. storkreds. 

Ikrafttrædelse og indfasning 
Såfremt ændringen vedtages på Landsrådet har den øjeblikkelig virkning og er opsættende for opstilling af kandidater til førstkommende folketingsvalg. Indfasning af vedtægtsændringen skal ske, således at alle kredse skal have valgt folketingskandidat senest 31. marts 2022, således at der skabes rum til, at storkredsene kan nå at indfri vedtægtsændringen under hensyntagen til de forestående valg den 16. november. 

Læs de nuværende vedtægter her.